Fonologi: Alat Artikulasi

28 January 2010

Sila muat turun nota berikut:

http://www.ziddu.com/download/8360637/ALATARTIKULASI.doc.htmlBahasa Melayu, Bahasa Malaysia

Klik imej untuk paparan lebih jelas.
Maklumat Artikel:
Bahasa Melayu, bahasa Malaysia
Salbiah Ani
Berita Harian 23 Julai 2009

Artikel boleh diakses melalui http://www.umlib.um.edu.my/newscut_details.asp?cutid=389


Perbincangan Tentang Bahasa Melayu

Salam semua.

Kita sudah berbincang tentang Bahasa Melayu (BM) merangkumi bahasa ilmu, bahasa perpaduan, bahasa sains dan teknologi, dan termasuklah usaha-usaha untuk memartabatkan BM.

Berikut disenaraikan beberapa rujukan yang boleh dibaca untuk meluaskan pengetahuan tentang aspek yang telah kita bincangkan.