HIP dan DLP: Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

28 November 2015

Dalam Bajet 2016 yang dibentangkan baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan inisiatif Program Dwibahasa (DLP) dan Program Imersif Tinggi (HIP) yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan peruntukan sebanyak RM38.5 juta.

Pelaksanaan program tersebut merupakan suatu usaha pengukuhan Bahasa Inggeris di bawah dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Bahasa Melayu akan Terpinggir, Sekadar Bahasa dalam Perlembagaan

21 November 2015


Kerajaan perlu serius dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu, kata Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Datuk Dr. Awang Sariyan sebagai reaksi kepada kenyataan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem semalam berhubung isu penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan surat-menyurat rasmi negeri Sarawak.


Bicara Bahasa: Berdirilah dengan Bahasa Rasmi

18 November 2015Kamus Dewan Edisi Keempat dengan Harga EkonomiDalam usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat, DBP menerbitkan Kamus Dewan Edisi Keempat dengan tawaran harga ekonomi RM29.90 senaskhah.

Kamus ini boleh didapati di pasaran tidak lama lagi.
Untuk maklumat lanjut sila layari laman http://niaga.dbp.my 
atau hubungi telefon 0341012328 atau e-mel pp@dbp.gov.my.

Siri Bicara Bahasa: Rakaman Ungkapan Sarjana Bahasa Tanah Air

17 November 2015


Siri Bicara Bahasa diterbitkan khusus untuk merakam kata-kata daripada sarjana bahasa tanah air. Pengendali web melihat kepada perlunya usaha untuk mendokumentasikan ungkapan bermakna yang dilontarkan sebagai rakaman untuk membuka minda dan memupuk rasa cinta dan prihatin terhadap bahasa kebangsaan kita.

Paparan siri ini adalah dalam bentuk imej yang disertakan dengan gambar sarjana, ungkapan yang dipetik dan sumber pernyataan tersebut.

Pengunjung amat digalakkan untuk berkongsi imej yang dipaparkan dalam siri ini.

Buku: Sejarah Bahasa Melayu

07 November 2015Buku yang memaparkan susur galur perkembangan bahasa Melayu.

Penggunaan Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Rasmi

02 November 2015

Peruntukan mengenai bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dinyatakan di bawah Fasal (1) Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut: 
  “Bahasa Kebangsaan 152. (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa – (a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan (b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.” Berdasarkan peruntukan di atas, walaupun bahasa kebangsaan bagi negara kita ialah bahasa Melayu tetapi seseorang boleh menggunakan (selain bagi maksud rasmi), mengajar atau belajar bahasa lain. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga mempunyai hak untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa kaum-kaum lain.

Berjiwa Malaysia Melalui Satu Bahasa

01 November 2015

Profesor Dr. Teo Kok Seong
 Sebenarnya rakyat Malaysia termasuk orang Melayu selaku penutur natif kepada bahasa Melayu, rata-ratanya tidak sayang, tidak bangga dan tidak taat kepada bahasa Melayu. Baik dalam kapasitinya sebagai bahasa ibunda atau etnik, atau dalam kapasitinya sebagai bahasa negara