Pola Ayat Dasar

19 August 2010

POLA AYAT DASAR DAN FRASA

Pola ayat dasar merupakan sumber kepada pembentukan ayat-ayat dalam Bahasa Melayu. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat inti. Terdapat empat pola ayat dasar berdasarkan unsur-unsur binaan ayat:

i. FN+FN
ii. FN+FK
iii. FN+FA
iv. FN+FS

Frasa

Frasa ialah unit tatabahasa yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih.

Frasa menjadisubjek atau predikat dalam binaan ayat serta menjadi konstituen atau binaan kepada klausa.

Frasa terbahagi kepada empat, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama

Dalam setiap frasa ada perkataan yang yang dikenali sebagai inti frasa, iaitu perkataan yang paling penting dalam frasa. Contoh (berdasarkan Pola FN+FN) :
Kakak saya seorang pramugari = Kakak pramugari
Di sini ‘kakak’ dan ‘pramugari’ adalah inti frasa kepada kedua-dua pola tersebut.

Jenis perkataan yang menjadi inti frasa menentukan sama ada ia menjadi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama.1) Frasa Nama (FN)

Frasa nama yang terbentuk daripada sederetan perkataan mempunyai dua jenis hubungan antara perkatan-perkataan ini :
a) inti & penerang
Contoh : Guru sekolah menengah itu sedang menasihati murid-muridnya (FN+FK)
Guru  inti ; sekolah menengah itu  penerang
b) inti & inti.
Contoh : Ibu bapa perlu mendidik anak (FN+FK)
Ibu  inti ; bapa  inti.

Dalam binaan frasa nama, penyusunan setiap konstituen amat pentng untuk menentukan sama ada frasa nama itu digunakan dengan betul atau tidak. Oleh itu, peraturan Hukum D-M, penggunaan kata bilangan serta panggilan dan penerang mestilah sesuai dalam frasa nama.

Hukum D-M ialah Hukum Diterang (D) dan Hukum Menerang (M). Dalam frasa nama, unsur inti yang berada pada kedudukan pertama adalah unsur diterangkan, dan pada kedudukan kedua merupakan unsur menerangkan.
Contoh : Guru bahasa ; Guru  inti / (D)
bahasa  penerang /(M)
Hukum D-M mempunyai beberapa kekecualian, antaranya ialah jawatan tertentu yang biasa digunakan seperti Perdana Menteri (sepatutnya Menteri Perdana) dan naib presiden (sepatutnya presiden naib).


2) Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja terbina daripada satu perkataan sahaja (iaitu terdiri daripada kata kerja tak transitif) atau sederetan perkataan yang menjadi unsur predikat dalam ayat. Binaan frasa kerja terbahagi kepada dua :
a) Frasa kerja yang tidak mengadungi obejk dan tidak memerlukan kata nama sebagai penyambung untuk melengkapkannya. Kata kerja di sini ialah kata kerja tak transitif.
Contoh : Adik menangis (FN+FK)
b) Frasa kerja yang mengandungi objek selepas kata kerja untuk melengkapkan frasa ini. Kata kerja di sini ialah kata kerja transitif yang memerlukan objek yang terdiri daripada kata nama. Objek berkenaan boleh diikuti oleh penerang.
Contoh : Saya menangkap burung gagak di hutan. (FN+FK) ; di sini :
burung gagak  objek
di hutan  penerang

3) Frasa Adjektif (FA)

Frasa adjektif boleh terbina daripada satu perkataan atau sederetan perkataan yang mengandungi kata adjektif sebagai inti. Frasa adjektif adalah unsur predikat dalam binaan ayat atau sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat, yang hadir selepas kata kerja. Manakala sebagai kata penerang, kata adjektif hadir selepas kata nama.

Binaa frasa adjektif yang terdiri daripada satu perkataan sahaja adalah seperti malas, muram, dan kosong. Frasa adjektif juga boleh dibahagikan kepada dua golongan :

a) Kombinasi dua kata adjektif yang menekankan beberapa unsur:
- keserasian makna. Contoh : cantik molek, penat lelah
- makna berlawanan. Contoh : baik buruk, kecil besar
- keindahan bunyi ritma. Contoh : lemah longlai, kusut masai

b) Binaan frasa adjektif yang terdiri daripada kata adjektif sebagai inti dan kata nama sebagai penerang. Ia membawa dua maksud
- keserupaan. Contoh : merah darah , hijau daun
- kiasan. Contoh : panjang tangan, besar kepala

Dalam frasa adjektif, kata penguat boleh hadir dalam beberapa keadaan:
a) Di hadapan : paling degil, amat bijak
b) Di belakang : murah sekali, cepat benar
c) Secara bebas : amat cantik, cantik amat.
d) Secara berderetan : sungguh berani sekali, belum cerdik lagi

Dalam susunan ayat biasa, frasa adjektif hadir sebagai predikat, sebagai kata keterangan selepas kata kerja dan penerang selepas frasa nama. Dalam susunan ayat biasa, frasa adjektif boleh mengalami susunan songsang. Contoh :
Rumah Ani amat besar sekali  Amat besar sekali rumah Ani

4) Frasa Sendi Nama (FS)

Frasa sendi nama ialah binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu sendi nama dan frasa nama yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu. Dalam binaan ayat biasa, frasa sendi nama menjadi predikat dalam ayat.

Frasa sendi nama boleh dibentuk melalui empat cara :

a) Sendi nama dan frasa nama. Contoh : di pasar
b) Sendi nama, kata nama arah dan frasa nama. Contoh : di tepi pasar
c) Sendi nama, kata nama arah, frasa nama dan ayat komplemen. Contoh : ke dalam hutan untuk menangkap rusa.
(binaan ketiga ini memperlihatkan kita bahawa unsur kata nama arah dan ayat komplemen merupakan unsur pilihan)
d) Sendi nama, kata nama arah, frasa nama dan frasa keterangan. Contoh : di selatan negeri China pada tiap-tiap bulan.
(binaan keempat ini memperlihatkan unsur keterangan bersifat pilihan)

Analogi Daun Gugur dan Pokok Sakit

07 August 2010


Analogi daun gugur dan pokok sakit

Oleh Ku Seman Ku Hussain

JALAN singkat untuk menghilangkan daun-daun yang gugur dari pokok yang sakit di sudut halaman ialah menyapu daun-daun itu. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah untuk jangka panjang kecuali merawat pokok itu supaya daunnya tidak gugur lagi.

Analogi pokok sakit dan daun ini sangat sesuai dengan kecenderungan kita mendepani krisis moral remaja hari ini.

Sesetengah daripada kita memilih jalan singkat yang kesannya segera iaitu menyapu daun yang gugur dan halaman kelihatan bersih seketika. Tetapi sebab utamanya kenapa pokok menjadi begitu jarang diambil peduli kerana kerjanya agak kompleks, menuntut kesabaran dan kesannya tidak dapat dilihat dengan kadar segera.

Krisis sosial golongan remaja ketika ini agak genting. Isu pembuangan bayi di merata-rata tempat yang sebahagian besarnya akibat pergaulan bebas. Ia seolah-olah menjadi perkara biasa. Menangani isu sosial seperti ini menuntut perancangan dan pendekatan yang betul untuk hasil jangka panjang.Saya fikir Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) memilih untuk menyapu daun yang gugur dan tidak merawat pokok yang sakit supaya daunnya tidak gugur lagi. Baru-baru ini, MIAM dan JAIM bersepakat untuk menangani gejala remaja hamil luar nikah dengan memberi kebenaran berkahwin sekalipun masih di bangku sekolah. Saya fikir ini hanya menyelesaikan gejala ‘anak luar nikah’ bukannya isu utama krisis sosial yang melanda golongan remaja.

Dalam peraturan baru, lelaki bawah umur 18 tahun dan perempuan bawah 16 tahun boleh berkahwin tetapi prosedurnya mesti melalui Mahkamah Syariah setelah mendapat persetujuan ibu bapa. Pada usia semuda ini sewajarnya mereka berada di sekolah. Memang benar, remaja yang ada masalah sosial tidak minat bersekolah tetapi adakah kita mengikut rentak mereka semata-mata mengurangkan kes pembuangan bayi?

Anak luar nikah atau pembuangan bayi di merata-rata tempat adalah hasil daripada krisis sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Itu adalah produk sosial yang sumbing. Maka yang perlu diatasi sekarang adalah krisis sosial. Ini kerana apabila krisis sosial dapat diatasi, remaja kembali bermoral, kewujudan anak luar nikah dapat dibendung. Tetapi memanglah untuk membanteras akar tunjang yang menyebabkan krisis sosial ini ada kesukaran yang tersendiri.

Saya sangat percaya bahawa mengahwinkan remaja yang masih bersekolah akan mencetuskan masalah sosial yang lebih teruk. Bayangkan apakah akan berlaku kepada pasangan remaja ini selepas berkahwin? Adakah mereka akan menjadi pasangan suami isteri yang bertanggungjawab pada usia yang sangat muda? Mereka yang terlibat dalam krisis moral disebabkan tidak bertanggungjawab.

Mereka tidak bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, bangsa dan agama. Adakah dalam masa yang sesingkat itu yakni selepas berkahwin, si suami boleh menjadi pemimpin keluarga yang baik dengan kekangan kewangan, psikologi dan sebagainya? Masalah selepas berkahwin tanpa persediaan mental dan fizikal yang cukup akan menambahkan jumlah perkahwinan yang porak peranda.

Hasrat untuk mengurangkan pembuangan bayi luar nikah oleh MAIM dan JAIM memang baik. Tetapi kita kena realistik bahawa tidak semua hasrat yang baik akan memberikan hasil yang baik dalam erti kata sebenarnya. Biarlah semua perkahwinan itu berlaku selepas persiapan mental yang cukup, bukannya untuk mengelak anak luar nikah. Ini bermakna mereka yang berkahwin tergesa-gesa pada usia yang sangat muda tidak memikirkan perkahwinan itu sebagai sebuah institusi.

Kita juga harus ingat bahawa pasangan yang terperangkap dalam krisis sosial ini tidak semuanya memikirkan soal perkahwinan. Mereka tidak bersedia berkahwin, sebaliknya sekadar berseronok. Kalau dilonggarkan peraturan untuk berkahwin pada usia yang sangat muda, perkahwinan bukanlah matlamat mereka. Perkara yang tidak menjadi matlamat selalunya akan terabai. Saya fikir tentu ada pendekatan lain yang lebih ‘menyembuhkan’ bukan sekadar ‘melegakan’ untuk sementara waktu. Ingat, perkahwinan bukan sandiwara.