Peribahasa: Harapkan Pagar atau Harapkan Pegar

24 April 2013

Ramai pelajar yang bertanya tentang penggunaan perumpaan yang betul, sama ada "harapkan pagar, pagar makan padi" atau "harapkan pegar, pegar makan padi". Dalam hal ini, Mohd. Isa Abd. Razak dalam artikelnya telah menjelaskan:

...perbincangan tentang perumpamaan sebaik-baknya berfokus pada maksud lapisan keduanya, iaitu maksud yang tersirat. Perbincangan dari sudut yang lain seperti susunan perkataannya dan keindahan bahasanya boleh juga dilakukan. Perbincangan itu wajarlah dilakukan dengan cermat dan sebarang cadangan pindaan susunannya yang sudah mantap itu hendaklah berasaskan bukti yang kukuh.
Bersama-sama ini saya sisipkan artikel berkenaan untuk rujukan pembaca. Semoga kekeliruan dan kekusutan tentang penggunaan perumpaan dapat dirungkaikan.