BUKU: Kami Bantah DLP

25 December 2015

Bicara Bahasa: Daulatkan Bahasa Melayu

22 December 2015


Tokoh Bahasa: Profesor Dato’ Dr. Teo Kok Seong

21 December 2015

Sumber gambar:
http://www.uim.edu.my/v2/

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong ialah Profesor Linguistik, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini beliau berkhidmat sebagai Felo Utama di Institut Kajian Etnik (KITA) di sana.

Dari segi kelayakan akademik, Prof. Dato’ Dr. Teo memiliki empat ijazah dalam pengkhususan linguistik. Dua diperoleh daripada universiti tempatan, iaitu Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian Kelas Pertama daripada Universiti Malaya pada tahun 1982, dan Sarjana Persuratan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1986. Dua lagi diperoleh daripada The University of California at Berkeley, Amerika Syarikat, iaitu Masters of Arts pada tahun 1991 dan Doctor of Philosophy...


Bernafas Dengan Buku

GOODREADS MALAYSIA (GR-MY)
"BERNAFAS DENGAN BUKU"

Tempat pencinta dan pencandu buku Malaysia berkumpul, bertukar pendapat mengenai buku-buku yang telah dibaca, sedang dibaca dan bakal dibaca serta berbincang segala hal yang indah (atau sebaliknya) berkaitan dunia buku. Turut mengalu-alukan pembaca antarabangsa/ serantau yang meminati buku-buku Malaysia, terutama dari Brunei, Indonesia, selatan Thai dan Singapura. Mari kutip semula semangat membaca yang pernah hilang, atau kobarkan lagi yang sudah menyala biar terang. 

Daulatkan Bahasa Melayu

19 December 2015


Sasterawan Negara
Datuk Dr Ahmad Kamal Abdullah
Jika menganggap sastera Melayu sebagai lidah ibu, kini lidah ibu itulah yang hendak dikerat dan digunting. Jika pada masa hadapan bahasa Melayu itu dibunuh, orang yang membunuh bahasa itu adalah pemimpin Melayu dan orang Melayu sendiri

Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan

17 December 2015

Blog Saya dan Bahasa telah mendapat tempat ke-2 kategori terbuka dalam Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pusat ICT UPSI. Lihat senarai pemenang.

Bicara Bahasa: Sekolah Satu Aliran Tingkat Penguasaan BM

11 December 2015


Bahasa Melayu: Bahasa Jiwa Bangsa

09 December 2015

Sumber imej: Blog Tn. Mohd. Isa Abd. Razak
Bahasa Jiwa Bangsa bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa.
Sejauh manakah kita memahami dan menjiwai "Bahasa Jiwa Bangsa"? Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya menyedari bahawa Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa perhubungan tetapi lebih daripada itu. Antaranya sebagai cerminan nilai jati diri nasionalisme dan patriotisme pelbagai kumpulan etnik negara ini.

Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan

07 December 2015

Kertas yang membincangkan tentang kedudukan dan peranan BM dalam konteks komunikasi perpaduan ini amat bermanfaat untuk dibaca. Artikel ini boleh diperoleh melalui UKM Journal Article Repository.

Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan: Kedudukan dan Peranannya dalam Konteks Komunikasi Perpaduan

Perkara 4(1) menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama persekutuan dan semua undang-undang yang diluluskan selepas merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat mana yang berlawanan itu. Berpegang atas prinsip ini, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu diiktiraf dan berperanan dalam memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pemimpin terdahulu juga menyedari bahawa perlunya diwujudkan bahasa kebangsaan untuk menjadi bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Maka, hasil permuafakatan perlembagaan ini, telah diterima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang disentuh dalam Perkara 152. Dalam konteks masyarakat majmuk, kelihatan sukar untuk setiap etnik berkompromi dalam hal budaya dan agama kerana ia amat sensitif. Maka, hanya bahasa yang boleh dikompromi untuk dikongsi bersama iaitu bahasa Melayu sebagai alat penyatuan etnik di Malaysia. Justeru, artikel ini akan memperincikan lagi dan mengingatkan semula tentang kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan dengan merujuk kepada peruntukanperuntukan yang terdapat dalam perlembagaan dan kerelevanannya dalam memupuk perpaduan kebangsaan.
>> [Kertas kerja lengkap]

Ejaan DBP "insya-Allah"

06 December 2015Terdapat pelbagai versi ejaan untuk "insya-Allah". Dapatan berikut menunjukkan kepelbagaian cara mengeja berdasarkan pencarian melalui enjin carian Google, antaranya: 
i. insyaallah
ii. insya allah
iii. insya-Allah
iv. insha'allah
v. inshaallah 
vi. insha allah
vii. in sha allah

Walau bagaimanapun, kekeliruan ejaan "insya-Allah" boleh dirungkaikan dengan merujuk kepada ejaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Berikut merupakan antara beberapa jawapan yang diberikan oleh pihak DBP melalui Khidmat Nasihat Bahasa PRPM tentang ejaan yang yang betul untuk "insya-Allah": 

Soalan: Saya telah merujuk penggunaan ejaan berdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi, termasuk ejaan ‘insya-Allah’. Saya berasa keliru apabila ada pihak menyebarkan kelemahan ejaan itu di Facebook. Bahan yang disebarkan itu dikatakan bersumber daripada Dr. Zakir Naik. Sebaran itu meminta pengguna bahasa Melayu agar menggunakan ejaan ‘In Shaa Allah’ (tiga patah perkataan). Saya mendapati sudah ada guru menggunakan ejaan ini. Apakah pendirian DBP?
Jawapan: Ejaan yang telah ditetapkan oleh DBP ialah insya-Allah. (30.12.2012) 

Soalan: Ada kekeliruan ejaan. Kamus Dewan Ed. 4 menyatakan ejaan ‘insya Allah’ ada tanda sempang, ‘insya-Allah’. Walau bagaimanapun, dalam rujukan Khidmat Nasihat ada yang menyatakan ejaan yang betul "insyaAllah" dan ada yang menyatakan "insya-Allah". Mohon pencerahan. Terima kasih.
Jawapan: Ejaan yang betul ialah insya-Allah. Kami mohon maaf atas kekeliruan yang timbul. (24.07.2013) 

Soalan: Tuan, huruf ‘i’ dalam perkataan ‘insya-Allah’ perlu ditulis secara huruf besar atau huruf kecil? Jadi ‘insya-Allah’ atau ‘Insya-Allah’? Atau kedua-duanya pun sama boleh diterima? 
Jawapan: insya-Allah. (27.05.2014)

Bicara Bahasa: Bahasa Melayu Tinggi

01 December 2015


HIP dan DLP: Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

28 November 2015

Dalam Bajet 2016 yang dibentangkan baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan inisiatif Program Dwibahasa (DLP) dan Program Imersif Tinggi (HIP) yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan peruntukan sebanyak RM38.5 juta.

Pelaksanaan program tersebut merupakan suatu usaha pengukuhan Bahasa Inggeris di bawah dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Bahasa Melayu akan Terpinggir, Sekadar Bahasa dalam Perlembagaan

21 November 2015


Kerajaan perlu serius dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu, kata Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Datuk Dr. Awang Sariyan sebagai reaksi kepada kenyataan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem semalam berhubung isu penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan surat-menyurat rasmi negeri Sarawak.


Bicara Bahasa: Berdirilah dengan Bahasa Rasmi

18 November 2015Kamus Dewan Edisi Keempat dengan Harga EkonomiDalam usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat, DBP menerbitkan Kamus Dewan Edisi Keempat dengan tawaran harga ekonomi RM29.90 senaskhah.

Kamus ini boleh didapati di pasaran tidak lama lagi.
Untuk maklumat lanjut sila layari laman http://niaga.dbp.my 
atau hubungi telefon 0341012328 atau e-mel pp@dbp.gov.my.

Siri Bicara Bahasa: Rakaman Ungkapan Sarjana Bahasa Tanah Air

17 November 2015


Siri Bicara Bahasa diterbitkan khusus untuk merakam kata-kata daripada sarjana bahasa tanah air. Pengendali web melihat kepada perlunya usaha untuk mendokumentasikan ungkapan bermakna yang dilontarkan sebagai rakaman untuk membuka minda dan memupuk rasa cinta dan prihatin terhadap bahasa kebangsaan kita.

Paparan siri ini adalah dalam bentuk imej yang disertakan dengan gambar sarjana, ungkapan yang dipetik dan sumber pernyataan tersebut.

Pengunjung amat digalakkan untuk berkongsi imej yang dipaparkan dalam siri ini.

Buku: Sejarah Bahasa Melayu

07 November 2015Buku yang memaparkan susur galur perkembangan bahasa Melayu.

Penggunaan Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Rasmi

02 November 2015

Peruntukan mengenai bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dinyatakan di bawah Fasal (1) Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut: 
  “Bahasa Kebangsaan 152. (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa – (a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan (b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.” Berdasarkan peruntukan di atas, walaupun bahasa kebangsaan bagi negara kita ialah bahasa Melayu tetapi seseorang boleh menggunakan (selain bagi maksud rasmi), mengajar atau belajar bahasa lain. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga mempunyai hak untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa kaum-kaum lain.

Berjiwa Malaysia Melalui Satu Bahasa

01 November 2015

Profesor Dr. Teo Kok Seong
 Sebenarnya rakyat Malaysia termasuk orang Melayu selaku penutur natif kepada bahasa Melayu, rata-ratanya tidak sayang, tidak bangga dan tidak taat kepada bahasa Melayu. Baik dalam kapasitinya sebagai bahasa ibunda atau etnik, atau dalam kapasitinya sebagai bahasa negara

Martabatkan Bahasa Melayu

31 October 2015


Sasterawan Negara Ke-13: Datuk Dr. Zurinah Hassan

18 October 2015

Sumber Gambar: Sinar Harian

Datuk Dr Zurinah Hassan hari ini diumumkan sebagai penerima Anugerah Sastera Negara ke-13 yang membawa gelaran Sasterawan Negara, kali pertama seorang penulis wanita diberikan anugerah tertinggi itu.

Nasib Bahasa Melayu dari Kaca Mata Sasterawan Negara

14 October 2015

Sumber Gambar: Berita Harian


"Bahasa Melayu selalu dikambinghitamkan dan dijadikan mangsa kalau negara gagal melonjakkan ekonomi atau pendidikan" Bulan Bahasa Kebangsaan 2015

12 October 2015

Sumber Gambar: Klik Web DBP


Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 diadakan pada 11 Oktober 2015 di Dewan Seri Negeri, Wisma Darul Aman, Kedah Darul Aman dan telah disempurnakan oleh YAB Dato' seri Haji Mukhriz Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah.


Indahnya Peribahasa

20 September 2015

...kita boleh saja mencadangkan yang lain, namun kita jangan terus mempersalah sesuatu yang telah diterima pada masa silam.

Online: "Atas Talian" atau "Dalam Talian"?

17 September 2015

Istilah ‘atas talian’ dan ‘dalam talian’ merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada istilah ‘online’. Berdasarkan carian menggunakan enjin carian Google, terdapat 560 000 penggunaan istilah ‘dalam talian’ dan 1 780 000 penggunaan istilah ‘atas talian’.
Antara contoh penggunaannya berdasarkan carian Google ialah:
1a. Radio Dalam Talian (Online) – IKIMfm
1b. Mohon Dalam Talian – UNITAR International University
1c. Pengiraan Faraid Dalam Talian – Selamat Datang ke Portal E-Syariah
1d. Pembayaran Dalam Talian – Portal Rasmi Majlis Bandaraya Melaka
2a. Selamat Datang Ke Sistem Peperiksaan Atas Talian
2b. Aplikasi Permohonan Jawatan Atas Talian UMT
2c. Perkhidmatan Atas Talian Kementerian Kerja Raya
2d. Kedai Atas Talian – Quora


Santun Bahasa: Merendah Diri

29 August 2015

MERENDAH DIRI

Sumber: www.persadaku.org
Dalam berbahasa, terutama sekali dalam konteks rasmi, belajarlah merendahkan diri. 

Merendahkan diri itu bermaksud kita memanggil "orang" dengan panggilan tinggi daripada "kita" sendiri. 

Contoh: Di pejabat kerajaan atau syarikat seperti bank, stesen petrol, pasar raya, ... panggillah orang yang kita berurusan itu dengan panggilan; Encik (untuk lelaki dan wanita) ... atau Tuan (jikalau kita ketahui beliau itu seorang pegawai).

Jangan dipanggil; kakak atau abang. Panggilan itu meletakkan taraf mereka pada taraf kita, atau lebih rendah! Menyamakan taraf orang dengan taraf kita itu adalah "tidak sopan." 

Memanggil mereka dengan panggilan "adik" lagilah tidak sopan, kerana panggilan itu meletakkan mereka pada taraf yang lebih rendah daripada taraf kita. 

Bukankah panggilan abang, kakak dan adik itu lebih mesra? Betul, dan memesrai orang yang kita tidak kenal itu, atau yang lebih tinggi daripada kita itu adalah tidak "manis (tidak sopan)". Mereka perlu dihormati, bukan dimesrai.

-----
Sumber: Facebook Prof. Abdullah Hassan

Memperkasa Bahasa Melayu di Sekolah


Di sekolah, guru Bahasa Melayu (BM) berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mendidik pelajar agar menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Apa tidaknya, ketika guru BM berbuat demikian, terdapat sesetengah guru mata pelajaran bukan BM tidak mempedulikan langsung tentang aspek kebahasaan.

Bagi mereka, soal binaan ayat, penggunaan imbuhan, dan ejaan yang betul tidak penting asalkan perkara yang disampaikan itu difahami pelajar.


Tokoh Bahasa: Zainal Abidin Ahmad (Za'ba)

16 August 2015

Sumber gambar: wikipedia.org
Zainal Abidin Ahmad juga dikenali sebagai Za'ba dilahirkan di Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Negeri Sembilan, Zaaba menerima pendidikan awalnya di sebuah sekolah Melayu di Linggi. Beliau menyambung pembelajarannya di Institusi St. Paul Seremban dan merupakan orang Melayu pertama menduduki peperiksaan Senior Cambridge dan lulus peperiksaan pada 1915. Za'ba memulakan kerjayanya sebagai guru sekolah di Johor Bahru pada tahun 1916.

Rujukan biodata beliau:


Bendung Bahasa Melayu dari Menjadi Bahasa Pijin dan Kreol

13 August 2015

Sumber gambar: http://www.ukm.my

Bahasa pijin adalah bahasa “ciptaan” yang dilahirkan oleh warga asing yang bukan penutur jati Bahasa Melayu apabila mereka berinteraksi sesama mereka dan dengan warga negara lain yang tinggal di Malaysia. Apabila warga asing berkomunikasi dengan warga asing yang lain, maka mereka akan menggunakan apa sahaja perkataan yang mereka tahu dalam struktur ayat yang tidak betul bagi menyatakan maksud mereka. Di sinilah saat bermulanya bahasa pijin dalam masyarakat Malaysia. 


Tokoh Bahasa: Datuk Dr. Haji Awang bin Sariyan

12 August 2015

Sumber gambar: kembarabahasa.blogspot.com
Dr. Awang Sariyan lahir di Pontian, Johor pada 20 Oktober1953. Pendidikan tingginya diperoleh di Universiti Kebangsaan Malaysia (Ijazah Sarjana Muda Persuratan dengan Kepujian dan Diploma Pendidikan) dan di Universiti Malaya (Ijazah Sarjana Sastera dalam bidang Linguistik dan IjazahDoktor Falsafah dalam bidang Falsafah Pendidikan Bahasa).

Tokoh Bahasa: Profesor Emeritus Abdullah Hassan

18 July 2015

Sumber: gambar media.um.edu.my
Dr. Abdullah Hassan, lahir di Teluk Anson (Intan), Perak, pada 20 Mac 1942. Beliau mendapat pendidikan rendah di Sekolah Melayu Semanggol dan Teluk Intan, dan menengah di STAR Ipoh.

Beliau mendapat ijazah Ph.D. dalam bidang Linguistik dari University of Edinburgh, Scotland (1972); dan M.A. (1969), B.A. (1967) dalam Linguistik Pengajian Melayu dari Universiti Malaya. 

Biodata beliau boleh dirujuk di 

Bahasa Terindah

20 June 2015Santun Berbahasa

31 May 2015

Sumber: Mohd. Isa Abd. Razak

Tidak rugi jika kita menjadi pemimpin kepada sesuatu organisasi jika kita bertutur dengan santun kepada orang bawahan. Tidak luak sedikit pun pengaruh dan kepercayaan orang terhadap kita, jika kita berbahasa dengan santun, bak pepatah ‘ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya’. Apa guna jika kita menyumpah seranah, memaki-hamun, mengherdik seseorang kerana salahnya sedikit sahaja, atau belum tentu lagi salahnya? Sudah tentu kesannya dirasai oleh kedua-dua pihak yang terlibat.

Betulkan salah tanggap tentang BM

17 March 2015

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah menyediakan kemudahan Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) untuk pengguna mengemukakan permasalahan bahasa tetapi masih kurang dimanfaatkan oleh pengguna.