Latihan Prauniversiti 1

11 July 2010

Latihan Individu

i. Apakah perbezaan antara variasi dan laras? Berikan contoh yang sesuai.
ii. Berdasarkan pendapat Halliday, jelaskan kefahaman anda tentang variasi bahasa.

Jawab dalam kertas jawapan yang berlogo sekolah.

Hantar pada 18 Julai 2010 (Ahad).

0 komentar :