Penggunaan Tanda Petik " dan '

06 March 2016

Tanda petik (" ") digunakan untuk tujuan tertentu seperti berikut: a) mengapit cakap ajuk, petikan langsung daripada naskhah atau bahan bertulis, b) Mengapit judul rencana, karangan, puisi atau bab buku yang dipakai dalam ayat.cth: Rencana yang ditulisnya, "Manusia dan Alam Sekitar", terpilih ke peringkat akhir peraduan menulis rencana anjuran Pwrsatua Sains. c) Mengapit istilah ilmiah atau kata yang mempunyai erti khusus. cth: Amin sedang menyediakan "anatomi" halaman buku ini.

Bagi merujuk tajuk dalam syarahan penggunaan tanda petik (" ") adalah tepat berbanding tanda petik tunggal (' '). Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau ayat yang sudah diapait tanda petik. cth: "Amboi! Sejak menjadi 'orang kaya baru', batang hidungnya pun tak nampak," sindir Hasyim.

Untuk merujuk tajuk buku atau cerpen, boleh menggunakan tanda petik (" ") atau menggunakan huruf condong bagi menunjukkan ada sesuatu berlainan dalam frasa.

[Sumber artikel: http://prpm.dbp.gov.my]

Mencorak Nilai dan Sikap Bangsa Melalui Sastera

30 January 2016


Sumber: http://safaloha.blogspot.my/
“Keindahan yang mencorak nilai dan sikap sesuatu bangsa dilafazkan melalui bahasanya sebagai alat untuk menyampaikan nilai dan sikap tersebut. Melalui karya sastera, bangsa kita mengenal makna dan amalan berakhlak dalam kalangan masyarakat.

“Sastera tidak pernah merangsang keganasan, keburukan, kelemahan semangat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Sastera sering menjadi penggerak kepada kehidupan murni dan berakal budi dalam amalan kehidupan masyarakat berbudaya murni, bersih dan berjati diri serta berdisiplin.


BUKU: Kami Bantah DLP

25 December 2015

Bicara Bahasa: Daulatkan Bahasa Melayu

22 December 2015


Tokoh Bahasa: Profesor Dato’ Dr. Teo Kok Seong

21 December 2015

Sumber gambar:
http://www.uim.edu.my/v2/

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong ialah Profesor Linguistik, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini beliau berkhidmat sebagai Felo Utama di Institut Kajian Etnik (KITA) di sana.

Dari segi kelayakan akademik, Prof. Dato’ Dr. Teo memiliki empat ijazah dalam pengkhususan linguistik. Dua diperoleh daripada universiti tempatan, iaitu Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian Kelas Pertama daripada Universiti Malaya pada tahun 1982, dan Sarjana Persuratan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1986. Dua lagi diperoleh daripada The University of California at Berkeley, Amerika Syarikat, iaitu Masters of Arts pada tahun 1991 dan Doctor of Philosophy...


Bernafas Dengan Buku

GOODREADS MALAYSIA (GR-MY)
"BERNAFAS DENGAN BUKU"

Tempat pencinta dan pencandu buku Malaysia berkumpul, bertukar pendapat mengenai buku-buku yang telah dibaca, sedang dibaca dan bakal dibaca serta berbincang segala hal yang indah (atau sebaliknya) berkaitan dunia buku. Turut mengalu-alukan pembaca antarabangsa/ serantau yang meminati buku-buku Malaysia, terutama dari Brunei, Indonesia, selatan Thai dan Singapura. Mari kutip semula semangat membaca yang pernah hilang, atau kobarkan lagi yang sudah menyala biar terang. 

Daulatkan Bahasa Melayu

19 December 2015


Sasterawan Negara
Datuk Dr Ahmad Kamal Abdullah
Jika menganggap sastera Melayu sebagai lidah ibu, kini lidah ibu itulah yang hendak dikerat dan digunting. Jika pada masa hadapan bahasa Melayu itu dibunuh, orang yang membunuh bahasa itu adalah pemimpin Melayu dan orang Melayu sendiri

Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan

17 December 2015

Blog Saya dan Bahasa telah mendapat tempat ke-2 kategori terbuka dalam Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pusat ICT UPSI. Lihat senarai pemenang.

Bicara Bahasa: Sekolah Satu Aliran Tingkat Penguasaan BM

11 December 2015


Bahasa Melayu: Bahasa Jiwa Bangsa

09 December 2015

Sumber imej: Blog Tn. Mohd. Isa Abd. Razak
Bahasa Jiwa Bangsa bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa.
Sejauh manakah kita memahami dan menjiwai "Bahasa Jiwa Bangsa"? Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya menyedari bahawa Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa perhubungan tetapi lebih daripada itu. Antaranya sebagai cerminan nilai jati diri nasionalisme dan patriotisme pelbagai kumpulan etnik negara ini.

Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan

07 December 2015

Kertas yang membincangkan tentang kedudukan dan peranan BM dalam konteks komunikasi perpaduan ini amat bermanfaat untuk dibaca. Artikel ini boleh diperoleh melalui UKM Journal Article Repository.

Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan: Kedudukan dan Peranannya dalam Konteks Komunikasi Perpaduan

Perkara 4(1) menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama persekutuan dan semua undang-undang yang diluluskan selepas merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat mana yang berlawanan itu. Berpegang atas prinsip ini, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu diiktiraf dan berperanan dalam memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pemimpin terdahulu juga menyedari bahawa perlunya diwujudkan bahasa kebangsaan untuk menjadi bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Maka, hasil permuafakatan perlembagaan ini, telah diterima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang disentuh dalam Perkara 152. Dalam konteks masyarakat majmuk, kelihatan sukar untuk setiap etnik berkompromi dalam hal budaya dan agama kerana ia amat sensitif. Maka, hanya bahasa yang boleh dikompromi untuk dikongsi bersama iaitu bahasa Melayu sebagai alat penyatuan etnik di Malaysia. Justeru, artikel ini akan memperincikan lagi dan mengingatkan semula tentang kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan dengan merujuk kepada peruntukanperuntukan yang terdapat dalam perlembagaan dan kerelevanannya dalam memupuk perpaduan kebangsaan.
>> [Kertas kerja lengkap]