Analisis Soalan Karangan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-negeri 2010

01 November 2010

Analisis Soalan Karangan Peperiksaan Percubaan STPM 2010 negeri Kedah, Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan.Bil.
Negeri
Isu
Fokus soalan
Format
1.
Kedah
i. Masalah
pembuangan
bayi yang berpunca
daripada
kepincangan
keluarga
Sejauh manakah benarnya penyataan itu.
Umum
ii. Komunikasi
cara elektronik
Bincangkan kesannya
Umum
iii. Pendatang asing
tanpa izin
Bincangkan sebab kemasukan pendatang asing tanpa izin perlu dihadkan
Umum
iv.Kemalangan maut
semakin meningkat
menjelang musim
perayaan
Punca-punca dan cadangan untuk mengatasinya.
Laporan
2.
Selangor
i. Keganasan rumah
tangga berpunca
daripada tekanan
hidup
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan itu?
Umum
ii. Penguasaan
penjawat awam
wanita dalam
perkhidmatan
Faktor dan kesan
Laporan
iii. Kebimbangan para
peniaga barangan
asli terhadap
barangan tiruan
Kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dan langkah untuk menanganinya
Memorandum
iv.Penuntut asing di
institusi pengajian
tinggi di negara kita
Faktor pertambahan dan kesannya
Umum
3.
Pahang

i. Bencana alam
Punca-punca dan cadangan
Laporan
ii. Kanak-kanak yang
hilang
Punca-punca dan langkah-langkah untuk menanganinya
Umum
iii. Negara
Perindustrian Baru
Mampukah Malaysia mencapainya pada tahun 2020
Umum
iv. Filem sebagai satu
elemen
seni budaya
Huraikan peranan filem dalam masyarakat
Umum
4.
Terengganu
i. Kegiatan lumba
motosikal secara
haram
Kesulitan yang dihadapi oleh para peniaga dan cadangan untuk menanganinya.
Memorandum
ii. Gejala keruntuhan
akhlak dalam
kalangan remaja
berpunca daripada
perkembangan
media elektronik
Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?
Umum
iii. Masalah
kekurangan
air bersih
Kesan kekurangan air bersih kepada hidupan di muka bumi dan cadangan untuk menangani masalah itu.
Umum
iv. Rukun Negara
Kepentingan dan langkah-langkah untuk meningkatkan penghayatan remaja terhadap Rukun Negara
Ceramah
5.
Kelantan
i. Pertumbuhan
ekonomi negara
Langkah-langkah untuk memantapkan ekonomi negara
Umum
ii. Artis yang
mempunyai
kelompok peminat
dan arti yang tidak
boleh
dijadikan ikutan
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan itu?
Umum
iii. Remaja perlu
mempunyai hala
tuju
dalam kehidupan
mereka
Usaha-usaha untuk membentuk remaja menjadi warganegara yang berguna kepada masyarakat dan negara.
Umum
iv. Kedudukan
bahasa Melayu
sebagai bahasa
rasmi
semakin terancam
Punca-punca masalah itu dan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu
Laporan


0 komentar :