Pusat Sehenti Rujukan Persuratan Melayu

15 August 2013


PRPM ialah Pusat Sehenti Rujukan Persuratan Melayu yang dikelola oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 

Carian PRPM akan membantu mencari maklumat yang berpunca daripada sumber seperti kamus, istilah, ensiklopedia, puisi, bahasa sukuan (Sabah dan Sarawak), peribahasa, arkib pertanyaan bahasa, tesaurus bahasa Melayu, kandungan laman web DBP dan kandungan laman web lain yang ditentukan oleh DBP. 

PRPM boleh dilayari melalui http://prpm.dbp.gov.my/

0 komentar :