Imbuhan Awalan Pinjaman

15 June 2013

Imbuhan dalam bahasa Melayu boleh terdiri daripada imbuhan asli atau imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. Ada dua cara imbuhan asing dipinjam, iaitu dengan cara diterima sepenuhnya atau dengan diubah suai mengikut sistem tatabahasa bahasa Melayu.

Awalan pinjaman (anti-, bio-, dwi-, eka-, eko-, juru-, ko-, maha-, multi-, pasca-, pra-, pro-, sosio-,sub-, swa-, tata-, tri- dan tuna-)  apabila bertemu dengan kata nama umum, dieja sebagai satu perkataan, tanpa tanda sempang. 


Contohnya:  
antidadah
bioteknologi
dwibahasa
ekawarna
ekosistem
juruukur
kokurikulum
mahaguru
multimedia
pascaijazah
pramoden
prokemerdekaan
sosioekonomi
subkontraktor
swalayan
tatanama
tunakarya


Walau bagaimanapun apabila awalan ini bertemu dengan kata nama khas, kita tulis dengan tanda sempang.

Contohnya:  
Anti-Rusia
Pro-Barisan Nasional

0 komentar :