Ujian Bahasa Melayu (Tingkatan 6 dan Tingkatan 4)

23 February 2009

Tingkatan 6

Skop soalan:

Soalan 1:
Alih bentuk teks

Soalan 2:
(a) - Analisis kesalahan bahasa
(b) -Analisis kesalahan bahasa

Jawab semua soalan.

Masa: 1 1/2 jam
......................................................

Tingkatan 4

Skop soalan:

Soalan 1:
Rumusan

Soalan 2:
Pemahaman

Soalan 3:
a) Kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan
b) Kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa

Jawab semua soalan.

Masa: 1 jam


Selamat menjawab.

0 komentar :