Bendung Bahasa Melayu dari Menjadi Bahasa Pijin dan Kreol

13 August 2015

Sumber gambar: http://www.ukm.my

Bahasa pijin adalah bahasa “ciptaan” yang dilahirkan oleh warga asing yang bukan penutur jati Bahasa Melayu apabila mereka berinteraksi sesama mereka dan dengan warga negara lain yang tinggal di Malaysia. Apabila warga asing berkomunikasi dengan warga asing yang lain, maka mereka akan menggunakan apa sahaja perkataan yang mereka tahu dalam struktur ayat yang tidak betul bagi menyatakan maksud mereka. Di sinilah saat bermulanya bahasa pijin dalam masyarakat Malaysia. Artikel beliau yang membicarakan tentang "Bendung Bahasa Melayu dari menjadi bahasa pijin (pidgin) dan kreol (creole)" boleh dibaca dalam catatan blog beliau.