Tokoh Bahasa: Datuk Dr. Haji Awang bin Sariyan

12 August 2015

Sumber gambar: kembarabahasa.blogspot.com
Dr. Awang Sariyan lahir di Pontian, Johor pada 20 Oktober1953. Pendidikan tingginya diperoleh di Universiti Kebangsaan Malaysia (Ijazah Sarjana Muda Persuratan dengan Kepujian dan Diploma Pendidikan) dan di Universiti Malaya (Ijazah Sarjana Sastera dalam bidang Linguistik dan IjazahDoktor Falsafah dalam bidang Falsafah Pendidikan Bahasa).

0 komentar :