Bahasa Melayu: Bahasa Jiwa Bangsa

09 December 2015

Sumber imej: Blog Tn. Mohd. Isa Abd. Razak
Bahasa Jiwa Bangsa bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa.
Sejauh manakah kita memahami dan menjiwai "Bahasa Jiwa Bangsa"? Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya menyedari bahawa Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa perhubungan tetapi lebih daripada itu. Antaranya sebagai cerminan nilai jati diri nasionalisme dan patriotisme pelbagai kumpulan etnik negara ini.


Bacaan berkaitan "Bahasa Jiwa Bangsa":

Slogan Bahasa Jiwa Bangsa makin dilupakan (Sinar Harian)
Bahasa jiwa bangsa bukan retorik (Utusan Malaysia)
Bahasa Jiwa Bangsa (Penerangan)
Bahasa Jiwa Bangsa (Jabatan Peguam Negara)
Bahasa Jiwa Bangsa (mybukhari)
Bahasa Jiwa Bangsa (Ikat kata)
Bahasa Menunjukkan Bangsa (Sinar Harian)