MAJLIS PELANCARAN PROGRAM BESTARI SEKOLAH LUAR BANDAR

01 May 2009

Tarikh: 05 Mei 2009
Masa: 3.00 Petang - 6.00 Petang
Tempat: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) FELDA BESOUT PERAK
Penganjur:
PROGRAM INI ADALAH KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DAN MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORPORATION

Majlis Pelancaran program ini akan disempurnakan oleh Y.BHG. DATO' HJ. ALIMUDDIN B. HJ. MOHD DOM, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

LATAR BELAKANG PROGRAM BESTARI SEKOLAH LUAR BANDAR

Lanjutan daripada kejayaan pelaksanaan pemantapan 88 sekolah bestari penanda aras diantara 2006 – 2008 ini, YB Menteri Pelajaran serta Pengurusan Tertinggi Kementerian pada 23 September 2008 telah memutuskan supaya MDeC menyokong usaha KPM mewujudkan satu model untuk membantu menyegerakan pembestarian sekolah dengan fokus kepada 50 sekolah luar bandar. Sebanyak 15 buah sekolah luar bandar telah dipilih untuk pelaksanaan bagi tahun 2009.

Antara rasional pelaksanaan sekolah bestari luar bandar ini adalah seperti berikut:-

- Sebanyak 20% sekolah adalah dikategorikan sekolah luar bandar

- Berdasarkan kepada projek rintis, pemantapan 88 sekolah bestari dan juga kajian-kajian yang dijalankan, model pelaksanaan “1 size fits all” tidak boleh digunapakai untuk semua sekolah.

- Pelaksanaan model yang khusus untuk jenis-jenis sekolah yang berbeza diperlukan dalam usaha pembestarian sekolah

Objektif-objektif pelaksanaan program bestari sekolah luar bandar ini adalah meliputi aspek-aspek berikut:-

- Menyediakan perkhidmatan pengurusan dan pemantauan secara end-to-end kepada sekolah dalam pengintegrasian bahan-bahan berasaskan ICT dan alatan bantuan mengajar yang inovatif di dalam pengajaran dan pembelajaran bestari

- Mewujudkan model-model pelaksanaan menaiktaraf yang efisyen dan kos efektif bagi sekolah-sekolah di luar bandar seperti sekolah orang asli dan penan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah felda dan sekolah agama

Manakala pendekatan yang digunapakai bagi tujuan pelaksanaan ini akan mengambil kira yang berikut:-

- Mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran

- Mengurangkan bebanan kerja pengurusan & menambahkan produktiviti dan pembangunan profesional

- Mengupayai inovasi dalam proses pengajaran

- Menarik minat murid melalui bahan pembelajaran yang kreatif dan inovatif

- Menyediakan sokongan profesional

Program bestari sekolah luar bandar adalah program yang menggunapakai model pelaksanaan 88 buah bestari penanda aras. Program ini telah disesuaikan untuk pelaksanaan sekolah luar bandar yang merangkumi tujuh kategori sekolah iaitu sekolah menengah harian, sekolah rendah harian, sekolah orang asli dan penan, sekolah agama, sekolah felda, sekolah jenis kebangsaan cina dan sekolah jenis kebangsaan tamil. Pemilihan sekolah-sekolah luar bandar ini adalah berdasarkan kepada kriteria berikut:-- Mempunyai kemudahan asas bekalan elektrik 24 jam dan air.

- Mempunyai kemudahan asas infrastruktur ICT yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia

- Mewakili salah satu kategori sekolah di atas

Sebanyak 15 sekolah luar bandar telah terpilih yang mewakili setiap negeri. Senarai sekolah-sekolah tersebut adalah seperti berikut.

1) SK Arau, Arau, Perlis

2) SMK Megat Dewa, Kodiang, Kedah

3) SJK (C) Mah Hua, Tasek Gelugor, Pulau Pinang

4) SMK (Felda) Besout, Sungkai, Perak

5) SMK Ampang Pecah, Kuala Kubu Bharu, Selangor

6) SJK (T) Vageesar, Kuala Selangor, Selangor

7) SK Palong 14(F), Gemas, NegeriSembilan

8) SK Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka

9) SK Peserai, Batu Pahat, Johor

10) SK Cherok Paloh, Kuantan, Pahang

11) SK Tasik Cini, Pekan, Pahang

12) SK Tok Randok, Ajil, Terengganu

13) SK Jambu Lawar, Machang, Kelantan

14) SMK Sematan, Sematan, Sarawak

15) SMK (A) Mohamad Ali, Ranau, Sabah

Program-program bestari yang sedang dan akan dilaksanakan kepada 15 sekolah ini merangkumi perkara-perkara berikut:-

- Penyediaan alat-alat inovatif serta aplikasi untuk pengurusan sekolah, pengajaran dan pembelajaran

- Pengurusan perubahan untuk guru besar, pengetua dan guru-guru.

- Latihan tambah nilai pengintegrasian bahan-bahan berasaskan ICT

- Pemantauan secara on-site oleh pembimbing dari Institusi Pengajian Tinggi Awam

Selain daripada itu juga, dua sekolah telah dipilih untuk dijadikan sebagai sekolah showcase luar bandar. MDeC bersama-sama gabungan 10 syarikat tempatan dan syarikat multinasional akan menaiktaraf infrastruktur bilik darjah yang terpilih, perisian serta aplikasi dan latihan tambah nilai. Dua (2) sekolah tersebut adalah SMK Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru, Selangor dan SK Palong (14) (F), Gemas, Negeri Sembilan.

1 komentar :

Anonymous said...

alhamdulillah, akhirnya dapat juga SMK(F)BESOUT menjadi sekolah bestari. diharap usaha semua pihak akan terus menjadi tunggak kecemerlangan sekolah. peribadi dari saya, sepatutnya para pelajar SMKBesout harus kebih berdisplin dan dedikasi dalam pelajaran agar gelaran sekolah bestari kita tidak akan dipertikaikan oleh mana-mana pihak...saya sayang SMKBesout..