Rumusan STPM

09 May 2009

Sumber: Blog Cikgu Mohd Khir Kassim

Bahagian B : Rumusan STPM


Selain soalan karangan, calon-calon STPM juga perlu bersiap sedia untuk menjawab soalan rumusan. Sebenarnya, soalan rumusan lebih mudah untuk dijawab berbanding dengan soalan karangan kerana semua isi yang dikehendaki dalam soalan ini memang ada dalam petikan. Hal ini demikian kerana, isi utama terdapat dalam perenggan pertama, isi-isi sampingan lain terdapat dalam perenggan-perenggan yang berikutnya dan isi kesimpulan pula sudah tentu terdapat dalam perenggan yang terakhir. Namun demikian, cikgu mendapati bahawa masih terdapat kelemahan jawapan pelajar semasa menjawab soalan ini kerana kurang mementingkan teknik menjawab soalan rumusan yang betul semasa menjawab soalan tersebut. Oleh itu, cikgu akan menyenaraikan kelemahan-kelemahan tersebut untuk dibaiki dan pelajar-pelajar perlu memahami teknik yang betul untuk menjawab soalan rumusan.

Kelemahan Umum Soalan Rumusan STPM:


Kelemahan Umum Soalan Rumusan STPM

• Perenggan rumusan – ada calon yang menulis satu perenggan atau dua perenggan sahaja, ada juga yang melebihi 3 perenggan.

• Menulis atau menyalin ayat daripada petikan 100 peratus.

• Membina ayat sendiri sehingga maksud ayat tersebut berbeza langsung dengan maksud asalnya.

• Ayat-ayat yang dibina itu tergantung iaitu ayat tiada subjek atau predikat.

• Menulis Isi Utama (IU) dan keimpulan (K) yang terlalu ringkas dan tidak lengkap.

• Menulis Isi Sampingan (IS) melebihi 6 isi, menyebabkan rumusan menjadi terlalu panjang dan melebihi had perkataan yang ditetapkan.

• Mencampuradukkan Isi Sampingan (IS) dalam satu ayat sehingga isi tersebut tidak teratur.

• Kesalahan mekanis yang kurang diberikan perhatian seperti tanda bacaan dalam ayat.

• Tidak menulis jumlah perkataan pada akhir rumusan.

Jadi, calon-calon STPM perlu mengelakkan kesalahan umum yang kerap dilakukan oleh mereka ketika menjawab soalan rumusan.