Analisis Kertas 2 BM STPM 2008

16 March 2009

Sumber: Blog Cikgu Mohd Khir Kassim

Analisis Soalan Kertas 2 Bahasa Malaysia STPM 2008

Calon-calon STPM tahun ini bolehlah meneliti analisis soalan tahun 2008, seperti yang dipaparkan. Teliti trend soalan tahun lepas untuk membuat jangkaan soalan pada tahun ini.

Bahagian A : Karangan

1. Telefon bimbit kini semakin digemari oleh masyarakat tanpa mengira golongan. Jelaskan sebab alat ini menjadi piihan ramai dan kesan yang timbul daripada penggunaannya. (Tiada format khusus)

2. Kerajaan telah berusaha untuk membanteras gejala rasuah, namun amalan yang telah berakar umbi dalam kalangan masyarakat ini masih wujud. Pada pendapat anda, mengapakah gejala rasuah perlu dibendung? (Tiada format khusus)

3. Bersempena dengan Kempen Pengguna Bijak yang dianjurkan oleh pihak kerajaan, anda telah terplih mewakili daerah dalam pertandingan syarahan anjuran Jabatan Pelajaran Negeri. Tajuk syarahan anda ialah ”Hak-hak Pengguna”. Tulis teks syarahan anda itu. (Format Syarahan)

4. Pada masa ini, kebanyakan rancangan televisyen lebih mementingkan keuntungan kewangan berbanding dengan melaksanakan tanggungjawab sosial. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini? (Tiada format khusus)

Bahagian B : Rumusan

Soalan 5
Malaysia sebagai pusat produk makanan halal dunia – usaha untuk merealisasikannya.

Bahagian C : Alih Bentuk Bahasa

Soalan 6
Undang-undang Pemeliharaan Haiwan
Soalan 7
Prosa klasik – Hikayat Siak

Bahagian D : Kesalahan Bahasa

Soalan 8
Hukum DM, penjodoh bilangan, kata hubung, imbuhan, dan ayat tiada subjek.

0 komentar :