Latihan 25&26 Mac: Karangan

24 March 2009

Soalan karangan:
i. Tulislah dua karangan berdasarkan soalan yang disenaraikan di bawah.
ii. Soalan 1 ada kaitan dengan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh kumpulan 6.
iii. Soalan 2 pula ada kaitan dengan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh kumpulan 1.
iv. Berdasarkan bahan-bahan yang diperolehi, berbincanglah dengan rakan-rakan untuk memantapkan karangan tersebut.


1. Kad kredit digunakan dengan meluas dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dan masalah yang timbul akibat penggunaannya.

2. Kementerian Kesihatan telah berusaha untuk menangani penyakit demam denggi dan chikungunya, namun penyakit berbahaya ini terus berlaku dan membimbangkan masyarakat. Pada pendapat anda, mengapakah penyakit ini sukar untuk ditangani?

Jawab dalam kertas jawapan SMKD sahaja.
Hantar pada 29 Mac 2009.

0 komentar :