Soalan Ujian 1

02 March 2009

Soalan Ujian 1.

a) Alih Bentuk Teks
b) Analisis Kesalahan Bahasa
c) Analisis Kesalahan Bahasa


....................................
Jawab semua soalan.

a) Alih Bentuk Teks

Alih bentuk bahasa petikan di bawah ini kepada bentuk prosa biasa dengan memindahkan bentuk dialog kepada bentuk cakap pindah. [ 15 ]

Retti Eliza bersiap-siap di biliknya. Dia akan menemui Hamzan di Medan Mara Kuala Lumpur jam tiga petang. Di dalam kereta abang iparnya nanti, dia tidak akan berpeluang bercakap tentang Sofian dengan kakaknya. Kalau tidak berpeluang bercakap hari ini, dia terpaksa menunggu sampai seminggu lagi kerana sejak berkahwin, kakaknya pulang ke Melaka seminggu sekali.

Apabila dia keluar dari bilik, didapatinya kakaknya sedang membasuh pinggan di dapur. Segera dia ke dapur.

"Kakak, boleh Ti tanya?" katanya.
"Eh, macam ada yang rumit pula!" Kakaknya tersenyum.
"Apa pendapat kakak, saya pun turut putus tunang dengan Sofian?”
“Itu hak Ti, macam kakak gunakan hak kakak juga. Itu saja."
"Tapi tak ada alasan kan?"
"Eh, Ti lulusan tinggi, kakak hanya SPM! Ti buat keputusan ikut pertimbangan sendirilah," balas kakaknya selamba.

Retti Eliza tidak beroleh apa-apa maklumat daripada kakaknya. Kenapakah Sofian ditolak oleh kakaknya dulu? Sekarang kakaknya seperti menyindir dia dengan menyebut soal kelulusan.

Di Kuala Lumpur, Retti meminta abang iparnya berhenti di mana-mana sahaja. Dia akan menaiki teksi ke Pasar Budaya sebelum ke Medan Mara.

( Dipetik dan diubahsuai daripada novel “Takungan Hajat"
Terbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1995)

b) Analisis Kesalahan Bahasa

Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah ini. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. [15]

Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, telah berusaha menjadikan sukan sebagai suatu kegiatan yang bermanafaat demi meningkatkan tahap kesihatan rakyat negara ini. Sukan bukan sahaja menyihatkan badan, malah berupaya untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang terkenal sekali di peringkat antara bangsa. Kerajaan juga turut berusaha untuk menyedarkan tentang kebaikan bersukan dan beriadah melalui media rnassa dan kempen-kempen yang pelbagai agensi kerajaan jalankan.

c) Analisis Kesalahan Bahasa

Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah ini. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. [15]

Malaysia perlu berusaha menjadikan konsep “masyarakat berfikir” sebagai suatu agenda penting dalam pembangunan bangsa dan pembinaan negara. “Masyarakat berfikir” adalah asas penting bagi mencorakkan perubahan masyarakat maju di abad ke-21. Kemajuan material dan ekonomi yang negara kita miliki sepatutnya merintis perubahan yang lebih dinamis kearah melahirkan “masyarakat berfikir”. “Masyarakat berfikir” ialah masyarakat yang berwibawa, produktif, berfikiran jauh, optimistik pada perubahan, bersifat demokratik, dan dapat membina serta mempertahankan nilai-nilai yang menjamin kesejahteraan anggota masyarakatnya. Masyarakat yang mempunyai tahap berfikir yang rendah merupakan masyarakat yang yang tidak mempunyai daya kekuatan, daya ketahanan psikologi, dan tidak dapat menentukan haluan perubahan untuk membangun, menghadapi cabaran, dan merintis kepada perubahan.

1 komentar :

Anonymous said...

Cikgu, boleh saya dapatkan jawapannya?